Utilsigtet hændelse

Hvis du har oplevet en utilsigtet hændelse opfordrer vi dig til, at indberette hændelsen til Dansk Patient Sikkerheds Database via formularen på dette link.
https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til f.eks. øget behandling, forkert behandling, ubehag eller indlæggelse af patienten.
Utilsigtede hændelser dækker både nærfejl, hvor skaden afværges, og fejl der faktisk sker.

Læs mere om utilsigtede hændelser og dine muligheder her.
https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Du har ligeledes mulighed for at indberette en hændelse til patientklagenævnet via dette link. https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/

Du er velkommen til at kontakte os, vi hjælper gerne med at indberette hændelsen.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os